Vrijwilliger worden?

VEENHUIZEN – Het korps van Veenhuizen en de brandweerzorg in Drenthe valt sinds 1 januari onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidregio Drenthe (VRD).

Brandweerpost Veenhuizen:

Het brandweerkorps bestaat uit 18 actieve leden die zich 24 uur per dag, 7 dagen per week en 12 maanden per jaar inzetten voor uw veiligheid. Dit gebeurd op vrijwillige basis, waarbij met veel verantwoordelijkheidsgevoel zorg wordt gedragen voor hun verzorgingsgebied.

Deze vrijwilligers zetten zich  naast hun reguliere werk of andere bezigheden in voor de gemeenschap. Wilt u hier deel van uit maken en bijdragen aan de algemene veiligheid?

Vult u dan onderstaande open sollicitatie formulier in of mail ons op Info@brandweer-veenhuizen.nl

Hieronder vind t u aanvullende informatie over de vacature en de gestelde eisen.

Word jij onze nieuwe collega?

Brandweerpost Veenhuizen zoekt enthousiaste vrouwen en/of mannen:

o die paraat willen staan voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
o die helpen bij gevaar en nood van mens en dier;
o die in teamverband elke klus willen klaren.

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de brandweerorganisatie

Voor de brandweer is het heel belangrijk om steeds over voldoende professionele vrijwilligers te beschikken. De vrijwilligers bij de brandweer hebben verschillende opleidingsniveaus en komen voort uit alle lagen van de bevolking. Brandweervrouwen en -mannen voelen zich betrokken bij hun woon- en/of werkomgeving en zetten zich hiervoor in.

Het werken onder niet-alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier maakt het brandweerwerk uitdagend, boeiend en spannend. Naast het blussen van branden treden zij ook op bij verkeersongevallen, stormschade, ongevallen met gevaarlijke stoffen, treinontsporingen, wateroverlast en bij dieren in nood.

Wat verwachten we van jou?

o Minimaal leeftijd van 18 jaar

o lichamelijk en geestelijk  goede conditie

o wonen en/of werken op redelijke afstand van de brandweerpost i.v.m. snelle opkomst

o toestemming van reguliere werkgever voor uitrukken in werktijd

o algemene medische keuring en inspanningstest

Verder is de huidige brandweervrouw of -man een allround teamspeler met veel improvisatie vermogen en een groot verantwoordelijkheids- en maatschappelijk besef.

Wat bieden wij?

o een vaste jaarlijkse vergoeding
o een vergoeding voor de oefen- en opleidingsuren
o een vergoeding voor het uitrukken naar incidenten
o een professionele opleiding

Geïnteresseerd?

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag bij de brandweer in Veenhuizen stuur dan een e-mail naar: Info@brandweer-veenhuizen.nl of vul het onderstaande formulier in.

Contact
Brandweer Post Veenhuizen
Postchef H. Van Bruggen:
Oude Gracht 8
9341 BR Veenhuizen

OPEN SOLICITATIE

Datum:

Aanhef:  Dhr. Mevr.

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode: (9341 AB)

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Motivatie:

Ik voldoe aan de gestelde eisen voor het uit oefenen van de functie.

Beveiliging:

captcha