Geschiedenis

VEENHUIZEN – Naast dat het gevangenisdorp Veenhuizen een rijke geschiedenis heeft, geldt dat ook voor de brandweer in het dorp.

In oktober 2010 werd het 150 jarig bestaan van het korps van Veenhuizen gevierd. De oprichting welke geschiedde op 25 april te 1860, was de oprichting van een bedrijfsbrandweer welke toebehoorde aan het Ministerie van Justitie. Zo werd de veiligheid van woon en werkgestichten gewaarborgd.

De bedrijfsbrandweer bestaande destijds uit medewerkers van Justitie werd op 15 januari 2002 overgenomen door de gemeente Noordenveld. Zo telde de gemeente Noordenveld over vier vrijwillige brandweerkorpsen. (Norg, Peize, Roden en Veenhuizen)

Op 1 januari 2014 gingen alle bovengenoemde brandweerkorpsen over naar de Veiligheidsregio Drenthe welke bestaat uit alle 12 gemeente’s in Drenthe.